5/18/2011

Rajatav Peeteli lastekodu jäämas linna toetuseta

Sotsiaal- ja tervishoiuamet leiab, et kogudus lahutab lapsed asjatult vanematest.

Linn peab Peeteli koguduse kavandatavat 32 lastekodukohta ülearuseks, sest Tallinna lastekodus jääb kohti niigi üle.

“Lastekodukohti juurde meil kindlasti vaja pole ja ka varjupaigas on ruumi küllalt,” ütles hoolekandeosakonna peaspetsialist Reet Rääk.

Tema sõnul teevad Peeteli inimesed laste hulgas tõhusat lobitööd, mille tulemusena lapsed riskiperest lahutatakse. “Algul tehakse perele ettepanek, et laps võiks hakata käima päevakeskuses, seejärel, et ta võiks sinna ööseks jääda,” kirjeldas ta. “Mingis ulatuses toimub nii-öelda lastekodulaste tekitamine.”

Koguduse juhatuse esimees Mati Sinisaar ütles, et Peeteli toetab pidevalt ka mitutkümmet peret, andes neile riide- ja toiduabi ning korraldades laagreid. “Võtame siia elama ainult need lapsed, kellel koolitee katkenud ja kodus võimatu elada,” lisas ta.

Näiteks väike Timo viib kodutule emale tihti toidupakke. Vanematel on võimalus end päevakeskuses pesemas käia. “Kas linnal on lastekodukohti vaja, seda mina ei tea, aga lastel on vaja meid,” märkis Sinisaar.

Tingimuseks koolitee jätkamine

Linna tänavusest eelarvest peaks lastekodu rajamiseks minema seitse miljonit krooni, ent kuna ehitusluba veel pole, ei ole ka raha käes. Sinisaare sõnul pole võimatu, et ametnikud pidurdavad summa ülekandmist, dokumentidest pisivigu otsides.

Peeteli lastekodu ja varjupaiga tingimuseks on see, et laps koolis käiks. “Lastekodu on mõeldud lihtsalt lapsele, kellel kodu ei ole,” lausus Reet Rääk. “Kui Peeteli võtab lapsed sealt, kus pere toimib, pole muidugi kooliprobleemi.”

Mati Sinisaare sõnul jäävad lapsed koolist kõrvale lihtsal põhjusel: neil on kõhud tühjad, riided katki ja nad haisevad mustusest. Kui need probleemid kõrvaldada, ei karda lapsed kaasõpilaste pilkeid.

Reet Rääk märkis, et kena suhtlemise ja kingitustega on riskiperesid võimalik veenda. “Lapse võtab perekonnast ära omavalitsus, mitte mõni mittetulundusühing. Selle taga on lastekaitsetöötaja põhjalik töö,” toonitas ta seadusele viidates. “Peeteli on nagu riik riigis, ehkki võiks tegeleda perede aitamisega.”

Tema sõnul sai amet rajatud lastekodust teada alles ajalehe vahendusel, kuigi kohustus kohalikku omavalitsust informeerida lasus Peeteli kogudusel. “Juba oli aetud dokumente, lapsed elasid seal, meid seati fakti ette.”

Üks Peeteli lastekodu rajajaid Inge Ojala lahkus mullu senisest majast, kaasas 14 last, kelle suhtes ta praegu eestkosteõigust taotleb. “Kujutage ette, kui mõnel lastekodukasvatajal tekib samasugune soov,” ütles Rääk.

Ta lisas, et kahtlusi tekitab ka Peeteli religioosne suundumus, alust on arvata, et lapsi ristitakse kohustuslikult. Lastekodus elav teismeline Katja kinnitas samas, et keegi ei sunni teda kirikus käima ning enne sööki lauldav “Issand, leiba õnnista” talle täitsa meeldib.

Rääk möönis, et välismaised annetajad teevad lastele meeleldi kingitusi. Peeteli pressib tema väitel raha välja, kujutades Eesti lapsi vaesuses ja mustuses elavatena. Mati Sinisaare sõnul aitavad annetajad omal algatusel, palvekirjadele asutused tavaliselt ei vastagi.

Kohustuslikult usku ei pöörata

••Lapsed on Peetelisse tulnud, kes majavaremetest, kes soojatrasside juurest. Mõni pole veel 13-aastasena üle kooliläve astunudki. Mati Sinisaar rõhutas, et palvused ja piiblilugemine pole Peetelis kohustuslikud, soovijad võivad minna pühapäevakooli.

••“Noored, kes on tarvitanud narkootikume, on tänu usule loobunud,” tõdes Sinisaar. “Kas on parem, kui nad on narkomaanid, mitte usklikud?”

••Kaks kuud Peetelis elanud Julia ütles, et lastekodus on elu lihtsam, sest pole vägivaldset ema ja kasuisa. “Isa on narkomaan, ema peksab, jooksin ära,” jutustas tüdruk, kelle üks tädi oli kirikusse juhatanud. “Kui sa usud jumalasse, siis usud, keegi ei sunni.”

••Julia jääb küll seitsmendat klassi kordama, ent kuna veerandi lõpus hinded paranesid, usub ta positiivset tulevikku.

Tänavalt tulnud lapsed on toonud kaasa ka sõpru. Äsja kolmanda klassi lõpetanud Timo tõi Peetelisse oma sõbra Denissi. Viimasel ajal on Peetelisse lapsi suunanud ka kooliõpetajad. H.E.

Allikas: Eesti Päevaleht 07 juuni 2005


5/11/2011

Emotsionaalne halduskogu koosolek

Jaak Juske Blogist

Teisipäeva õhtul kogunenud Põhja-Tallinna halduskogu päevakorras oli mitu vaidlusi tekitavat punkti.

.....

Enim võttis aega Pelgulinnas asuva Preesi 5/7 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu arutelu. Tegemist on vana vaidlusega, mis puudutab Peeteli noorekodu laiendust. Pelgulinna majaomanike selts vaidlustas omal ajal juba kehtestatud planeeringu kohtus ja sai riigikohtust lõpuks ka õiguse. Nüüd on kogudus planeeringut oluliselt muutnud - ühe suure maja asemel rajataks kaks väiksemat viilkatusega maja. Laste arv vähenes poolesajalt 32.

Peeteli koguduse nõukogu esimees kaitses emotsionaalses kõnes noortekodu tööd tänavalastega neile uue võimaluse pakkumisel. Kokku on 14 aasta jooksul aidatud järjele poolsada Põhja-Tallinna tänavalast. Samas toodavad linnaosa mitmed suured ühiselamud tänavalapsi järjest juurde. Teist sellist keskust Tallinna ei ole. Täna elavad noored kirikuhoones. Neil on kohustus käia koolis.

Selgus, et noortekodul ei ole ametlikku tegevusluba, sest seadus ei luba taolise sotsiaalkeskuse tööd keldriruumides. Selleks ongi kogudusel soov ehitada hoovi noortekeskusele eraldi hooned.

Majaomanike seltsi esindaja sõnul ei ole nad ka muudetud planeeringuga rahul ja vaidlustavad selle kehtestamisel kindlasti jälle kohtus. Taolise sotsiaalkeskuse rajamise miljööväärtuslikku asumisse välistavat linna enda õigusaktid. Ka rikuks kiriku hoovi täisehitamine vaated muinsuskaitse-alusele pühakojale. Samas on linna kultuuriväärtuste amet oma kooskõlastuse planeeringule andnud.

Kohalikke elanikke koondava majaomanike seltsi esindaja teatas vastuseks minu küsimusele, et samas piirkonnas Sõle tänava ääres asuv suur ühiselamu ei ole kuritegevuse taset tõstnud, noortekeskuse elanikud on aga aastate jooksul tekitanud naabermajade elanikele väiksemat kahju.

Kui ka seekord ei õnnestu noortekodu laienduseks luba saada, jätkab kogudus tööd noortega senistes ruumides.

Koguduse esindaja kinnitas, et noortekodu tööd ja laiendusprojekti toetab ka linna sotsiaal- ja tervishoiuamet, halduskogu liikmel Jaan Sotteril olid aga vastupidised andmed. Nii võttis halduskogu täna aja maha, et saada järgmiseks korraks ameti kirjalik seisukoht.

Allikas: Jaak Juske

Raadiosaade Üpruse ja Sinisaarega

http://www.raadio7.ee/saade.asp?ID=8759&saade=saade

18.aprill 2011